Planar – vykurovacie teleso s hladkou čelnou doskou so spodnými vývodmi

Nízkoteplotné vykurovacie teleso z jemného plechu (hrúbka plechu 1,2 ± 0,09 mm) valcovaného za studena podľa EN 442-1 s postrannými krytmi, hornou mriežkou a s hladkou čelnou doskou ako kompaktná jednotka.

Konvekčný plech je navarený na vnútorných kanálikoch. Pred nanesením farby prejdú všetky radiátory niekoľkonásobným čistiacim procesom, vrátane fosfátovania fosforečnanom železitým a demineralizačným oplachom. Potom je nanesená základná vrstva farby a následne prášková vrstva vo farebnom prevedení biela Stelrad 9016.

Každý radiátor je zabalený v kartóne s robustnými krytmi rohov a v ochrannej fólii.
Všetky telesá majú na zadnej strane navarené príchytky okrem typu 44.
Vstavaná ventilová súprava s prednastavenou ventilovou vložkou Heimeier 4360-00.300 bez termostatickej hlavice.
Zaslepovacie a odvzdušňovacie zátky našrubované.
Záruka kvality podľa EN ISO 9001.
Tepelný výkon je overený podľa EN 442.

Prípojky: 6 x 1/2“
Skúšobný pretlak: 1,3 MPa
Prevádzkový pretlak: 1,0 MPa
Teplota vykurovacieho média: teplá voda do 110 °C
Výrobok: Stelrad Planar
Typ: 11/21/22/33/44
Stavebná výška: 200 – 900 mm
Stavebná dĺžka: 400 – 2400 mm
Stavebná hĺbka: 63/79/102/160/218 mm
Poloha spodných vývodov: vpravo / vľavo (podľa uvedenia v objednávke)