Novello Eco - Energeticky úsporné nízkoteplotné telesá s novátorským riešením - technológie sériového prúdenia - prednostný ohrev prednej dosky. Sériové prúdenie umožňuje čo najvyššiu energetickú účinnosť, maximálne tepelné žiarenie, rýchle vyhriatie interiéru a obmedzenie tepelných strát. Dvojaká možnosť spodného pripojenia - pravé ľavé a stredové pri jednom telese.

Prednastavený ventil Heimeier 4368 alebo 4369 a odvzdušňovací ventil ECO. Privarené montážne príchytky. Sada nástenných konzol Monclac na príchytky (2 ks do dĺžky 1600 mm a 3 ks od dĺžky 1800 mm). Ventil je z výroby namontovaný vpravo. Pri typoch 21/22/33 môže byť použitý aj vľavo. Pri type 11 je potrebné vopred objednať umiestnenie ventilu vľavo. Ventily sú prednastavené z výroby v zhode s rozmermi telies a certifikované podľa požiadaviek CEN a v zhode s EN 215. Teleso je zabalené do odolnej PVC fólie s niekoľkonásobnou ochranou hrán z kartónu.

Riadenie kvality podľa EN ISO 9001
Tepelný výkon je overený podľa EN 442

Pripojenie:
 spodné stredové Eurokonus 2x 3/4"
 s vonkajším závitom a spodné pravé 2x 1/2" s vnútorným závitom
Typy: 11/21/22/33
Pracovný tlak: 1,0 MPa
Teplota vykurovacej vody: max. 110 °C
Výška: 300, 400, 500, 600 a 900 mm
Dĺžka: 400 - 3000 mm
Hĺbka: typ 11/61 mm, typ 21/77 mm, typ 22/100 mm, typ 33/158 mm